» Aktuality
Aktuality:
1. 8. 2023     Předčasné ukončení příjmu žádostí ve výzvě I. Úspory energie a výzvě I. Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny OP TAK
MPO rozhodnuto o předčasném ukončení příjmu žádostí v rámci programu OP TAK Úspory energie – Výzva I. a to ke dni 31. 8. 2023!! Důvodem jsou významné změny v podmínkách veřejné podpory stanovené aktualizovaným zněním GBER (nařízení EU č. 651/2014). Změnu této směrnice naleznete na:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.167.01.0001.01.CES&toc=OJ%3AL%3A2023%3A167%3ATOC
Dále platí, že žadatelé, kteří hodlají podat žádost v rámci Výzvy I. musí postupovat tak, aby Řídící orgán mohl vydat Rozhodnutí o poskytnutí dotace nejpozději do 31. 12. 2023 (veškeré podklady rozhodnutí musí být předány nejpozději do 30. 11. 2023).
V následujícím období bude připravena nová výzva a vyhlášena bude pravděpodobně na přelomu roku 2023/2024.
Bližší podrobnosti k celé problematice naleznete na:
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Solutions and Workshops for small Companies
Layout by
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/predcasne-ukonceni-prijmu-zadosti-ve-vyzve-i--uspory-energie-a-vyzve-i--obnovitelne-zdroje-energie-_-vetrne-
elektrarny-op-tak---275810/
Úvod
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality