Úvod
» M-EKIS
Mobilní energetické konzultační a informační středisko (M-EKIS) je služba garantovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu, která nabízí široké veřejnosti bezplatné poradenství
o úsporách energie.

EKIS poradna má dlouhou tradici, která je tu již od roku 1990. Desítky tisíc zodpovězených dotazů a uskutečněných konzultací pomohly mnoha klientům k rozhodnutí a realizaci úsporných energetických opatření. Samozřejmostí je fundované doporučení vhodného dotačního programu pro konkrétního klienta a pomoc s podáním žádosti o dotaci. Na EKIS odborníky se může obrátit opravdu každý – občané, podnikatelé a firmy i zástupci obcí, měst a krajů.
www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis on-line formulář
Bezplatné poradenství o energetických úsporách
Internetová poradna
Rady a tipy odborníků najdete také v internetové poradně i-EKIS
a EKIS poradci dotaz zodpoví do 7 dnů. Dobré rady naleznete také mezi stovkami zveřejněných publikací, které jsou zde volně k dispozici.
Oblasti poskytovaného poradenství:
• Návrh energeticky úsporných opatření ke snížení spotřeby energie.
• Vhodnost energeticky úsporných opatření k získání dotace z programu NZÚ.
• Návrh vhodných energeticky úsporných opatření k získání dotací z různých dotačních programů.
• Návrh vhodných energeticky úsporných opatření k získání dotací z různých dotačních programů, především NZÚ.
• Poradenství Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light).
Zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek) pro dotaci Nová zelená úsporám Light při podání žádosti. Návrh energetických opatření (dále jen NEO) se tvoří pro rodinné domy (dále jen NEO-R) a pro bytové domy (dále jen NEO-B).
Zpráva o provedených opatřeních k doložení realizace projektu Nová zelená úsporám Light.
Dotační asistence (dále jen DA). Jedná se o podání žádosti (NZÚ, NZÚ Light, Oprav dům po babičce) prostřednictvím AIS SFŽP ČR.
Oblasti poskytovaného poradenství:
• Osobní konzultace - v provozovně nebo v terénu mimo provozovnu např. v posuzované nemovitosti.
• On-line (video) konzultace - pomocí vhodné on-line komunikační platformy umožňující video hovor (MS Teams, Skype Zoom, aj.). Klient má zároveň s komunikační platformou spuštěnu e-mailovou schránku pro elektronické potvrzení konzultace.
• i-EKIS (webové) konzultace. Dotazy neposílat e-mailem, ale výhradně prostřednictvím odkazu:
• Speciální typ konzultace „dotační asistence“ .
• Speciální typ konzultace „Návrh energetických opatření“. Bezplatné poradenství se řídí určitými pravidly, která vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Například podpis evidenčního listu konzultace klientem, elektronické potvrzení konzultace (zaslání potvrzovacího e-mailu), údaje o klientovi (jméno, adresa, telefon, e-mail) apod. Všechna osobní data slouží pouze pro evidenci a kontrolu MPO a je nezbytné dodržovat zásady, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů klientů.

Osobní a on-line konzultace jsou poskytovány v přiměřeném rozsahu – dotace není určena pro zpracování projektů, rozsáhlých výpočtů, analýz apod., s výjimkou zpracování speciálních konzultací dotační asistence (DA) a návrhu energetických opatření (NEO).

Střediska EKIS jsou zřízena v rámci státního programu EFEKT na podporu úspor energie, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu se záměrem podílet se na naplňování Státní energetické koncepce. Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.
, kde si můžete zadat svůj odborný dotaz. Využijte k tomu
podat dotaz
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Layout by
Solutions and Workshops for small Companies
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality