Úvod
» Zelená úsporám
Dotační program na podporu úspor energie
1. 8. 2023        Letní přestávka v příjmu žádostív
Současná podoba dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) byla ukončena 30. června 2023. Po letní přestávce bude v průběhu září 2023 obnoven příjem žádostí dle nových podmínek. Ačkoliv je nyní příjem žádostí o dotaci pozastaven, je stále možné dokládat realizace již podaných žádostí.


– zateplování stávajících RD a BD
– výstavba nových RD a BD, nákup nových RD nebo bytových jednotek v nových BD do osobního vlastnictví
– zdroje energie, výměna zdrojů tepla, příprava TV, FVE, VZT, využití tepla z odpadní vody
– adaptační a migrační opatření, zelená střecha, dešťovka, ekomobilita
– region, kombinace, environ. hodnocení, nízkopříjmové domácnosti, sociální byty
Základní podmínky:
RODINNÉ DOMY A BYTOVÉ DOMY
Oblast A
Oblast B
Oblast C
Oblast D
Základní program
pro všechny žadatele)
1) Základní program
2) SVJ a bytová družstva
3) Veřejná správa, obce, příspěvkové organizace
Pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce
Speciální výzva
Bonusy
- Příjem žádostí od září 2023 (postupné spouštění výzev během září).
- Rodinné a bytové domy v celé ČR, zvýhodnění pro vybrané kraje.
- Realizace dodavatelsky, v případě RD možno i svépomocí. Způsobilost výdajů od 1.1.2021.
- Podpora novostaveb – pouze jedna podoblast.
- Předepsaná barevnost nové fasády.
- Na vybraná opatření C lze žádat i do novostaveb, nesmí s nimi být uvažováno v PENB pro stavební povolení.
- Podpora na výměnu plynových kotlů za TČ, ale pouze v zateplených domech (obdobně i elektrokotle)
- Navýšení podpory na tepelná čerpadla země-voda s plošným kolektorem
- Na opatření v oblasti podpory D (zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou, nabíječky) nelze žádat samostatně, pouze v kombinaci
- Výhodné bonusy při kombinaci opatření, další zvýhodněné regiony, environmentální bonus, sociální byty a nízkopříjmové domácnosti
- Plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, online komunikace, bankovní identita
- Méně předkládaných dokumentů – např. účetní doklady jen na vyžádání
- Pro část opatření omezen rozsah odborného posudku – projektu
- Podpora na přípravu a realizaci zahrnuta do Základní podpory opatření
Maximální míra podpory:
■ až 50 % výzvy NZÚ pro RD a BD

■ až 70 % výzvy NZÚ na BD ve vlastnictví obcí, veřejné správy atd.

■ až 100 % v programu Nová zelená úsporám Light

■ dotační bonusy se do základní míry podpory nezapočítávají = zvyšují výslednou míru podpory

■ míra podpory počítána na každém jednotlivém opatření
Website powered by
DFM2HTML
the easy to use Website Editor
amaveo
Layout by
Solutions and Workshops for small Companies
Úvod
Nabízíme zpracování energetického hodnocení pro oblasti podpory A a B v podprogramu Nová zelená úsporám v rámci Modernizačního fondu – Rodinné domy a Bytové domy. Poradenství při podání žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR.
Program Nová zelená úsporám je zaměřen na realizaci úsporných opatření při rekonstrukcích budovy, investic do energetických úspor v novostavbách a podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie. V programu je podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Aktuality:
další aktuality zde
Úvod Energetický audit
Energetický posudek NZÚ BD Ceník Kontakt Zelená úsporám M-EKIS PENB NZÚ RD NZÚ Light NZÚ Babička Aktuality